Förslag för "Gubb/Tant-Dagis"

Alla Medlemmar kan närvara vid mötena.
Delta i diskussioner och komma med förslag.

Men det är styrelsen som fattar besluten