Vår vision

Det Gamla Tryckeriet ska ge kunskap, vara lustfyllt och öppet för alla

Vårt mål är att

  • ge insikt om vilken betydelse tryckkonsten haft för vårt moderna samhälles utveckling
  • ge kunskap om hur tryckkonsten utvecklats från Gutenberg och fram till vår digitala tid
  • bevara och vårda gammal grafisk utrustning och utbilda personer som kan hantera den
  • demonstrera praktiskt hur framställning av trycksaker gjordes förr och erbjuda möjligheter att prova på den gamla tekniken
  • vara en mötesplats för skapande av grafisk konst och andra kulturella uttryck
  • vara en engagerande och lustfylld mötesplats för ung och gammal
  • utvecklas till ett besöksmål för en bred publik i alla åldrar
  • efter besöket ska våra gäster vara nöjda ch vilja rekommendera andra att göra ett besök på Det Gamla Tryckeriet