Om oss 

Det Gamla Tryckeriets vision.

* Det Gamla Tryckeriet ska ge kunskap,vara lustfyllt och öppet för alla. 

 

Vårt mål är att:

* ge insikt om vilken betydelse tryckkonsten haft för vårt moderna samhälles utveckling

* ge kunskap om hur tryckkonsten utvecklats från Gutenberg och fram till vår digitala tid

*bevara och vårda gammal grafisk utrustning och utbilda personer som kan hantera den

*demonstrera praktiskt hur framställning av trycksaker gjordes förr och erbjuda möjlighet att prova   på den gamla tekniken.

*vara en mötesplats för skapande grafisk konst och andra kulturella uttryck

*vara en engagerande och lustfylld mötesplats för ung och gammal

*utvecklas till ett besöksmål för en bred publik i alla åldrar

*efter avslutat besök ska våra gäster vara nöjda och vilja rekommendera ett besök på Det    Gamla Tryckeriet till andra samt själva vilja komma tillbaka

Vi arbetar för att hela tiden förbättra oss och våra tjänster. Varje besökare/kund är viktiga för oss.