Om oss 

Det Gamla Tryckeriets vision.
 •  Det Gamla Tryckeriet ska ge kunskap,vara lustfyllt och öppet för alla. 

 

Vårt mål är att:

 • ge insikt om vilken betydelse tryckkonsten haft för vårt moderna samhälles utveckling
 • ge kunskap om hur tryckkonsten utvecklats från Gutenberg och fram till vår digitala tid
 • bevara och vårda gammal grafisk utrustning och utbilda personer som kan hantera den
 • demonstrera praktiskt hur framställning av trycksaker gjordes förr och erbjuda möjlighet att prova   på den gamla tekniken.
 • vara en mötesplats för skapande grafisk konst och andra kulturella uttryck
 • vara en engagerande och lustfylld mötesplats för ung och gammal
 • utvecklas till ett besöksmål för en bred publik i alla åldrar
 • efter avslutat besök ska våra gäster vara nöjda och vilja rekommendera ett besök på Det Gamla Tryckeriet
 • till andra samt själva vilja komma tillbaka Vi arbetar för att hela tiden förbättra oss och våra tjänster.
  Varje besökare/kund är viktiga för oss.