Bokäventyret

25.09.2021 11:08

Bokäventyret och Gamla bibliotekets unika boksamlingar finns bara här i Skara, i Sverige, i världen.

Äventyret börjar från runskrift till smartphone. Här kan du se Sveriges äldsta bok.

Skaramissalet som är från 1150-1170. Du kan även uppleva hur Gutenberg tryckte böcker på
1400-talet.

Hör av dig snarast till någon på Det Gamla Tryckeriet om du vill följa med.